Zatrudniamy fachowców – część 1: umowa z geodetą

Data dodania: 19.07.2022 | Anna Adamczak–Bugno
Geodeta na budowie
Facebook Messenger Twitter Mail

Uprawniony geodeta to specjalista, bez którego nie może zostać wykonany i odebrany żaden dom. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Prawie budowlanym osoba ta jest odpowiedzialna za geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, a także za sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Oczywiście, w razie konieczności geodeta powinien pojawiać się na placu budowy również w celu kontroli częściowych robót, tak aby wznoszony budynek był zgodny z założeniami.

To, ile kosztuje geodeta, a właściwie usługa przez niego realizowana, zależy między innymi od wielkości inwestycji. Kwestia ta determinuje bowiem liczbę osi, które muszą zostać wytyczone, aby parametry budynku były zgodne z założeniami projektowymi.

 

Ile kosztują usługi geodety?

Pierwszy raz najlepiej spotkać się z geodetą na własnym gruncie. Wówczas geodeta dokładnie sprawdzi granice twojej parceli oraz wskaże punkty graniczne. Usługa ta będzie kosztować około tysiąca zł. Kolejne spotkanie odbędzie się po powrocie od architekta (jeśli kupujesz gotowy projekt domu). Architekt zobowiąże cię bowiem do dostarczenia aktualnej mapy do celów projektowych, która umożliwi mu adaptację wybranego projektu do wymogów twojej działki oraz zaprojektowanie przyłączy potrzebnych mediów.

Sporządzenie mapy projektowej przez geodetę również kosztuje. Nie ma jednej stałej kwoty, ale musisz przygotować się wydanie kolejnego tysiąca złotych. Za trzecie spotkanie – wytyczenie obiektu na działce, czyli umieszczenie domu w terenie według wytycznych projektanta – zapłacisz również około tysiąca zł. Kolejną transzę dla geodety będzie trzeba przelać w momencie projektowania przyłączy, które trzeba odpowiednio zlokalizować w obrębie twojej działki. Za tę czynność plus sporządzenie mapy powykonawczej przyłączy zapłacisz około 400 zł (jedno przyłącze).

Ostatnia wizyta geodety to właściwie koniec budowy – geodeta wykonuje pomiar powykonawczy budynku i nanosi informacje na mapę. Tu powinieneś zmieścić się w kwocie 500 zł.

 

Umowa z geodetą

Choć koszty rozłożone są w miarę postępu budowy, to jednak nie są małe. Dlatego zatrudniając geodetę, warto podpisać z nim umowę o roboty geodezyjno-kartograficzne. Umowa powinna określać dokładny zakres usług geodezyjnych oraz koszt poszczególnych etapów prac. Naturalnie podaje się w niej dokładne dane zamawiającego (twoje imię i nazwisko, adres inwestycji) oraz wykonawcy – firmy geodezyjnej (imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, nr uprawnień zawodowych). Warto wpisać też termin zakończenia prac, choć w tym przypadku – z uwagi na różne okoliczności – może być problem z określeniem dokładnej daty zakończenia wszystkich robót. Dokument powinien zostać sporządzony przynajmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zawarcie umowy z geodetą nie jest obowiązkowe – to wyłącznie decyzja inwestora, a podpisanie dokumentu nie gwarantuje wysokiej jakości usług lub niższych kosztów. Z pewnością jednak dobrze sformułowana, precyzyjna umowa pomoże uniknąć możliwych kłopotów i nieporozumień oraz będzie podstawą do ewentualnych roszczeń. Chociażby wtedy, kiedy okaże się, że położenie słupków granicznych jest nieprawidłowe czy budynek zostanie źle wytyczony na działce, niezgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej (to zresztą najgorszy możliwy scenariusz dla inwestora, ponieważ jeśli błąd zostanie uznany za istotne odstąpienie od projektu, trzeba będzie dostarczyć do urzędu dodatkowe dokumenty. Geodeta ponosi bowiem odpowiedzialność cywilną za powstałe błędy związane z nienależytym wykonywaniem obowiązków. Jeżeli będzie uchylał się od ich naprawienia oraz zwrotu powstałych z tego tytułu kosztów, możesz skierować sprawę na drogę sądową.

Uwaga! Wybierając geodetę, sprawdź najpierw jego referencje oraz zapytaj innych o jego podejście do klienta i zaangażowanie w wykonywaną pracę.

 

Kto może zostać samodzielnym geodetą?

Geodeta to osoba, która ma prawo posługiwać się odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami zawodowymi. Zakres tych uprawnień szczegółowo reguluje ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z zapisami tej ustawy geodetą może zostać osoba, która ma średnie lub wyższe wykształcenie geodezyjne, odpowiednio 2 lata lub 6 lat praktyki zawodowej, zna przepisy z dziedziny geodezji i kartografii oraz ma nienaganną opinię zawodową. Uzyskanie uprawnień geodezyjnych musi być w każdym przypadku poprzedzone zdaniem państwowego egzaminu. Wskazane uprawnienia obejmują różne zakresy.

PODZIEL SIĘ: