Zatrudniamy fachowców – cz. 1: Jak podpisać dobrą umowę z geodetą?

Data dodania: 28.02.2019 | Ekspert Budogram
Facebook Messenger Twitter Mail

Budowa domu to nieustanne poszukiwania. Najpierw działki, potem materiałów, następnie fachowców. Jakby tego było mało, musimy także pomyśleć o znalezieniu… dobrego geodety, który w zasadzie będzie nam towarzyszył przez cały czas realizacji inwestycji – od uregulowania granic, zakończywszy na inwentaryzacji powykonawczej niezbędnej w momencie oddawania budynku do użytkowania. W międzyczasie geodeta sporządza mapę do celów projektowych, wytycza położenie obiektu na działce oraz uzgadnia trasę przyłączy (sieci) do domu. Reasumując – jego obecność na budowie jest niezastąpiona.

 

Ile kosztują usługi geodety?

Pierwszy raz najlepiej spotkać się z geodetą na własnym gruncie. Wówczas geodeta dokładnie sprawdzi granice naszej parceli oraz wskaże punkty graniczne. Usługa ta będzie kosztować około 1 tys. zł. Kolejne spotkanie odbędziemy po powrocie od architekta (zakładamy, że zdecydowaliśmy się na projekt gotowy domu). Architekt zobowiąże nas bowiem do dostarczenia od geodety aktualnej mapy do celów projektowych, która umożliwi mu adaptację wybranego projektu do wymogów naszej działki oraz zaprojektowanie przyłączy potrzebnych mediów.

Sporządzenie mapy projektowej przez geodetę również kosztuje. Nie ma jednej stałej kwoty, ale musimy przygotować się wydanie kolejnego tysiąca złotych. Za trzecie spotkanie – wytyczenie obiektu na działce, czyli umieszczenie domu w terenie według wytycznych projektanta – zapłacimy też około 1 tys. zł. Kolejną transzę dla geodety będziemy musieli przelać w momencie projektowania przyłączy, które trzeba odpowiednio zlokalizować w obrębie naszej działki. Za tę czynność plus sporządzenie mapy powykonawczej przyłączy zapłacimy około 400 zł (jedno przyłącze).

Ostatnia wizyta geodety to właściwie koniec naszej budowy – geodeta wykonuje pomiar powykonawczy budynku i nanosi informacje na mapę. Tu powinniśmy zmieścić się w kwocie 500 zł.

 

Umowa z geodetą

Choć koszty rozłożone są w miarę postępu budowy, to jednak nie są małe. Dlatego zatrudniając geodetę warto, podpisać z nim umowę o roboty geodezyjno-kartograficzne. Umowa powinna określać dokładny zakres usług geodezyjnych oraz koszt poszczególnych etapów prac (wymieniliśmy je wyżej). Naturalnie podajemy w niej dokładne dane zamawiającego (nasze imię i nazwisko, adres inwestycji) oraz wykonawcy – firmy geodezyjnej (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, NIP/nr uprawnień zawodowych). Warto wpisać też termin zakończenia prac, choć w jego przypadku – z uwagi na różne okoliczności – może być problem z określeniem dokładnej daty zakończenia wszystkich robót. Dokument powinniśmy sporządzić przynajmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Przeczytaj także: Jak sprawdzić, czy grunt jest uregulowany?

Zawarcie umowy z geodetą nie jest obowiązkowe – to włącznie decyzja inwestora, a podpisanie dokumentu nie gwarantuje wysokiej jakości usług lub niższych kosztów. Z pewnością jednak dobrze sformułowana (precyzyjna) umowa pomoże uniknąć możliwych kłopotów i nieporozumień oraz będzie podstawą do ewentualnych roszczeń. Chociażby wtedy, kiedy okaże się, że położenie słupków granicznych jest nieprawidłowe czy budynek zostanie źle wytyczony na działce, niezgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej (to zresztą najgorszy możliwy scenariusz dla inwestora, ponieważ jeśli błąd zostanie uznany za istotne odstąpienie od projektu, będziemy zmuszeni dostarczyć do urzędu dodatkowe dokumenty). Geodeta ponosi bowiem odpowiedzialność cywilną za powstałe błędy związane z nienależytym wykonywaniem obowiązków. Jeżeli będzie uchylał się od ich naprawienia oraz zwrotu powstałych z tego tytułu kosztów, możemy skierować sprawę na drogę sądową.

Uwaga! Wybierając geodetę, sprawdźmy najpierw jego referencje oraz zapytajmy innych o jego podejście do klienta i zaangażowanie w wykonywaną pracę.

 

Kto może zostać geodetą?

Geodeta to osoba, która ma prawo posługiwać się odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami zawodowymi. Zakres tych uprawnień szczegółowo reguluje ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Zgodnie ze wskazaną ustawą geodetą może zostać osoba, która posiada średnie lub wyższe wykształcenie geodezyjne, posiada odpowiednio 3 lata lub 6 lat praktyki zawodowej, zna przepisy z dziedziny geodezji i kartografii oraz ma nienaganną opinię zawodową.

PODZIEL SIĘ: