Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w domu

Data dodania: 20.05.2021 | Anna Adamczak–Bugno
mężczyzna zakłada wentylację mechaniczną w budynku
Facebook Messenger Twitter Mail

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją w domu umożliwia wydajną wymianę powietrza bez strat ciepłego powietrza. Taki system sprawdza się także jako wentylacja mechaniczna z chłodzeniem.

 

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła może być zainstalowania nawet w starym, użytkowanym domu. Instalacja tego typu wymaga pozwolenia na budowę tylko w przypadku, gdy zmieniają się parametry zewnętrzne budynku.

 

Jak działa wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła?

Wentylacja mechaniczna zapewnia usunięcie z pomieszczeń zużytego powietrza, nadmiaru wilgoci (przy czteroosobowej rodzinie może być jej nawet do 20 kg na dobę), dwutlenku węgla i zapachów pojawiających się w domu. Jednocześnie dostarcza do budynku świeże, ogrzane powietrze, zapewniając wysoki komfort termiczny. Sercem tego systemu jest centrala wentylacyjna, czyli rekuperator, wyposażona w wymiennik ciepła (krzyżowy, przeciwprądowy, obrotowy), gdzie strumienie powietrza, mijając się, przekazują sobie energię, nie mieszając się ze sobą.

Układ taki działa w dwie strony (również jako wentylacja mechaniczna z chłodzeniem) – latem następuje tzw. odzysk chłodu, chroniący dom przed szybkim przegrzewaniem, natomiast zimą odzysk ciepła z powietrza usuwanego. Wymiana powietrza jest możliwa dzięki powstaniu różnicy ciśnienia w przewodach służących rozprowadzaniu i odprowadzaniu powietrza, a owa różnica powstaje na skutek odpowiedniej pracy wentylatorów.

Podstawową zasadą systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej jest wykonanie wywiewów z pomieszczeń o większej wilgotności (łazienka, kuchnia) oraz nawiewów do salonu, sypialni, jadalni czy gabinetu. Przy projektowaniu instalacji z odzyskiem ciepła bardzo ważne jest, aby ilość nawiewanego powietrza była taka sama jak powietrza wywiewanego. Dodatkowo powinien zostać zachowany swobodny przepływ powietrza pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami w domu – drzwi wewnętrzne muszą mieć odpowiednie otwory lub być podcięte o 1–1,5 cm.

 

Z czego składa się wentylacja mechaniczna z rekuperacją?

W skład systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej, jak sama nazwa wskazuje, wchodzi część nawiewna oraz wywiewna. Pierwsza z nich składa się z czerpni powietrza oraz kanału czerpalnego transportującego powietrze z czerpni do maszynowni wentylacyjnej. W skład centrali wchodzą: filtr powietrza, nagrzewnica, a także wentylator nawiewny. Rozprowadzanie powietrza odbywa się poprzez przewody nawiewne zakończone nawiewnikami.

Część wywiewna składa się z wentylatora wywiewnego, pojedynczego kanału lub sieci kanałów wywiewnych z wbudowanymi kratkami wywiewnymi (kanał może być wyposażony także w tłumik akustyczny i przepustnicę). Zakończeniem instalacji wywiewnej jest wyrzutnia powietrza zawierającego zanieczyszczenia.

Wentylacja nawiewno-wywiewna może zostać uzupełniona gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC), który zimą wstępnie ogrzeje powietrze (obniżając koszty ogrzewania), a latem przyjemnie je schłodzi (z 32℃ nawet do 16℃). Najczęściej jest to rura o długości kilkudziesięciu metrów umieszczona w ziemi na głębokości 1,5‒2 m. Pracą gruntowego wymiennika ciepła steruje wyłącznie rekuperator.

 

Jak działa wentylacja mechaniczna ‒ projekt

Planowany przebieg przewodów powinien być przemyślany i mało skomplikowany – nie może przesłaniać dopływu światła, powodować zmiany układu stycznego domu ani szpecić wnętrza. Wszystkie przewody powinny mieć możliwie jak najmniejszą długość, a w okolicy centrali wentylacji należy przewidzieć miejsce na podejście kanalizacyjne, które będzie miało za zadanie odprowadzenie skroplin powstających w wymienniku. Kanały wentylujące muszą być szczelne obłożone warstwą izolacji termicznej w postaci wełny mineralnej o grubości 20‒50 mm.

Średnicę przewodów należy dobrać tak, aby zapewnić odpowiednią prędkość przepływu. Zastosowanie przewodów o mniejszych średnicach niż założone w projekcie będzie skutkowało zwiększeniem oporów instalacji, a to z kolei spowoduje zakłócenie jej działania oraz zwiększenie uciążliwego poziomu szumów.

 

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła ‒ cena

Cena wentylacji mechanicznej z rekuperacją zależy od indywidualnych parametrów obiektu (przede wszystkim wielkości). Znaczną wartość takiej inwestycji stanowi cena rekuperatora zazwyczaj wahająca się od 7000 zł do 25 000 zł (w zależności od rodzaju i mocy urządzenia). Ogólny koszt wykonania instalacji obejmujący usługę montażu z reguły wiąże się z opłatą na poziomie od 18 000 do 35 000 zł. Wydatki zależą od zastosowanych rozwiązań, rodzaju i sposobu prowadzenia przewodów, a także od wybranego rekuperatora.

 

Czy wentylacja mechaniczna wymaga pozwolenia na budowę?

Instalacje wewnętrzne nie są traktowane jako samodzielne obiekty budowlane, lecz część obiektu, w którym zostały wykonane. W związku z tym prace dotyczące budowy i innych robót budowlanych wykonywanych w zakresie instalacji są kwalifikowalne w odniesieniu do całego budynku. Jeśli więc prace związane z realizacją wentylacji mechanicznej nie będą wymagały wykonania robót traktowanych jako wymagające zgłoszenia lub pozwolenia, nie trzeba dopełniać dodatkowych formalności. W sytuacji gdy zakres czynności wymaga naruszenia konstrukcji budynku, trzeba dokonać zgłoszenia robót, natomiast gdy prace będą skutkować zwiększeniem oddziaływania obiektu, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

PODZIEL SIĘ: