Materiały izolacyjne – jakie są najlepsze? Jakie wybrać?

Data dodania: 28.06.2022 | Anna Adamczak–Bugno
Układanie wełny mineralnej
Facebook Messenger Twitter Mail

Materiały izolacyjne w budownictwie służą przede wszystkim do ochrony przed ucieczką ciepła z obiektów budowlanych oraz szkodliwym wpływem wilgoci lub wody. Wyroby tego typu mogą powstawać z naturalnych surowców lub być wytwarzane w formie tworzyw sztucznych.

Materiał izolacyjny, w zależności od miejsca wbudowania, powinien być twardy, ogniotrwały lub niepodatny na działanie wody. Wyroby izolujące oprócz konkretnej ochrony mogą pełnić także inne ważne funkcje.

 

Jaki materiał izolacyjny chroni przed wilgocią?

Materiały hydroizolacyjne zabezpieczają części budynków przed szkodliwym działaniem wilgoci i wody. Wyroby tego typu, w zależności od rodzaju i grubości powłoki, umożliwiają stworzenie szczelnej izolacji lekkiej (niepodatnej na wilgoć), średniej lub ciężkiej (odpornej na działanie wody stale wywierającej ciśnienie hydrostatyczne).

Materiały izolacyjne chroniące przed wilgocią dzielą się na:

 • materiały bitumiczne ‒ wyroby na bazie bitumów i żywic z dodatkami polimerowymi, które umożliwiają wykonanie izolacji lekkich, średnich i ciężkich. Powłoki tego typu wykazują się znaczną elastycznością, dzięki czemu nie pękają na skutek pracy powierzchni, na których się znajdują. Izolacje bitumiczne mogą być stosowane przy wykonywaniu izolacji pionowych, poziomych, a także jako klej do materiałów arkuszowych. Wśród produktów tego typu można wskazać:
  • roztwory bitumiczne,
  • masy bitumiczne,
  • emulsje bitumiczne,
  • pasty bitumiczne,
  • lepiki bitumiczne,
  • papy bitumiczne,
  • wyroby polimeroasfaltowe;

 

 • hydroizolacje mineralne ‒ produkty na bazie cementu z dodatkami modyfikującymi i odpowiednimi kruszywami. Wyroby tego typu mogą mieć formę jednoskładnikową lub dwuskładnikową. Izolacje mineralne to przede wszystkim:
  • szlamy,
  • wyroby bentonitowe,
  • zaprawy tynkarskie zaporowe,

 

 • hydroizolacje z tworzywa sztucznego ‒ materiały powłokowe i arkuszowe do charakteryzujące się łatwością układania. Wyroby tego typu dzielą się na:
  • folie izolacyjne,
  • żywice izolacyjne,
  • dyspersje.

 

Materiały izolacyjne chroniące przed ucieczką ciepła

Materiały izolacyjne chroniące przed utratą ciepła muszą wykazywać się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła lambda. W zależności od miejsca wbudowania wyroby tego typu powinny mieć parametry umożliwiające ich funkcjonowanie bez pogorszenia właściwości ochronnych.

Najczęściej wykorzystywane materiały izolacyjne to:

 • polistyren ekstrudowany (styrodur) ‒ materiał wytwarzany poprzez wtłaczanie granulatu polistyrenowego do specjalnych form o finalnej formie produktu. Bezpośrednio po ukształtowaniu granulat ulega spienieniu. Proces wytwarzania polistyrenu ekstrudowanego sprawia, że struktura materiału jest silnie zwarta. Dzięki temu styrodur jest odporny na działanie wody i czynników mechanicznych (twardy materiał izolacyjny);
 • polistyren ekspandowany (styropian) ‒ materiał powstający w procesie spieniania polistyrenu, a następnie formowania bloku, który w końcowym etapie jest cięty na fragmenty odpowiadające założonym kształtom (najczęściej płyt). Otrzymany wyrób charakteryzuje się porowatą strukturą, co wpływa na jego znaczną nasiąkliwość. 
 • wełna mineralna ‒ dwa typy materiałów izolacyjnych, które różnią się sposobem wytwarzania. Wełna mineralna skalna powstaje poprzez stopnienie i rozwłóknienie naturalnych skał. Z kolei wełna mineralna szklana jest produkowana poprzez spajanie cienkich włókienek szklanych. Parametry obydwu rodzajów wełny mineralnej są bardzo zbliżone. Ich właściwości zależą przede wszystkim od stopnia sprasowania, a więc gęstości. Podstawową zaletą wełny mineralnej oprócz wydajnej izolacji termicznej i akustycznej jest niepalność (ogniotrwały materiał izolacyjny).

 

Zaawansowane materiały izolacyjne

Zaawansowane materiały izolacyjne to te, które oprócz zdolności zabezpieczających mogą pełnić również inne funkcje. Do wyrobów tego typu należy m.in. pianobeton, który oprócz wydajnej izolacji termicznej może również przenosić obciążenia. Materiał ten powstaje na bazie zaczynu lub zaprawy cementowej z dodatkiem piany technicznej. Beton konstrukcyjno-izolacyjny można wytworzyć bezpośrednio na placu budowy lub zamówić w wytwórni. W pierwszym przypadku trzeba użyć specjalnych mobilnych urządzeń, które umożliwiają wtłoczenie do mieszanki cząsteczek powietrza.

Materiałem, który oprócz funkcji izolującej może być również warstwą wypełniającą, podkładową lub wyrównującą, jest styrobeton. Wyrób tego typu, jak sama nazwa wskazuje, jest produkowany poprzez połączenie mieszanki betonowej z cząstkami spienionego polistyrenu. Styrobeton jest stosunkowo wytrzymały, dzięki czemu może tworzyć warstwy podkładowe, a jednocześnie wydajnie izoluje termicznie.

PODZIEL SIĘ: