Ławy kominiarskie – cena, wymiary, montaż i wymogi

Data dodania: 15.11.2022 | Anna Adamczak–Bugno
Ława kominiarska
Facebook Messenger Twitter Mail

Ławy kominiarskie, obok stopni kominiarskich, są elementami umożliwiającymi bezpieczne poruszanie się po połaciach dachowych. Wymóg stosowania tego rodzaju wyposażenia jest zawarty w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy te wskazują także przypadki, w których jest konieczne stosowanie wyłazów dachowych.

Ławy kominiarskie zapewniają bezpieczeństwo osób poruszających się po powierzchni dachu w celu wykonania prac naprawczych, pielęgnacyjno-konserwacyjnych lub przeprowadzenia wymaganych prawem czynności związanych z czyszczeniem i okresową kontrolą przewodów kominowych.

 

Czym są ławy kominiarskie?

Ławy i stopnie kominiarskie to elementy wyposażenia dachu, które umożliwiają bezpieczne poruszanie się po jego powierzchni. Stopnie służą przemieszczaniu się wzdłuż wysokości danej połaci, natomiast ławy po szerokości płaszczyzny (na danej rzędnej wysokościowej). Elementy wyposażenia tego typu stykają się z materiałem pokrywającym dach, w związku z czym powinny być częścią zastosowanego systemu wykończeniowego.

Ławy i stopnie zapewniają bezpieczeństwo osób znajdujących się na dachu. W przepisach można znaleźć także wytyczne dotyczące samego przejścia umożliwiającego dostanie się z wnętrza budynku na powierzchnię dachu. Otwory tego typu zazwyczaj mają postać specjalnych wyłazów dachowych.

 

Ławy kominiarskie – przepisy

Ławy kominiarskie są wymagane przez Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Informacja o konieczności ich stosowania jest zawarta w dwóch paragrafach wspomnianej Ustawy 146 oraz 308. Zgodnie z pierwszym z nich należy zapewnić dostęp do wylotów kominowych w celu wykonania ich okresowego czyszczenia oraz czynności kontrolnych. Dojścia te powinny spełniać wymogi zawarte w paragrafie 308, czyli:

  • w budynkach liczących dwie lub więcej kondygnacji zlokalizowane nad ziemią należy zapewnić wyjście na dach z minimum jednej klatki schodowej, które umożliwi dostęp na dach oraz do urządzeń technicznych, które się na nim znajdują;
  • wyjście z klatki schodowej na dach może mieć formę drzwi o szerokości 80 cm i wysokości 190 cm lub klap wyłazowych o wymiarach 8080 cm w świetle;
  • na dachu o nachyleniu wynoszącym więcej niż 25% oraz na połaciach pokrytych materiałem łamliwym (tłukącym) należy zapewnić stałe dojścia (stopnie i ławy kominiarskie) do wylotów przewodów kominowych, urządzeń technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych;
  • dojścia, o których mowa powyżej, na odcinkach o spadku powyżej 25% powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia chroniące przed poślizgiem;
  • na dachu ze spadkiem większym niż 100% muszą zostać zamontowane stałe uchwyty dla lin bezpieczeństwa lub bariery ochronne nad dolnym brzegiem dachu.

 

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, dopuszcza się stosowanie jako dojść i przejść pomiędzy różnymi poziomami drabin i klamer zamocowanych na stałe do konstrukcji.

 

Ławy kominiarskie – montaż

Montując ławy i stopnie kominiarskie, należy pamiętać, że ich położenie i rozstaw powinny być dobrane w taki sposób, aby zapewnić odpowiedni komfort poruszania się po powierzchni dachu. Nie może dojść do sytuacji, w której położenie elementów pomocniczych wymusza na osobie znajdującej się na połaci konieczność podciągania się lub przeskakiwania.

Sposób montażu stopni i ław kominiarskich na dachu zależy przede wszystkim od ich rodzaju, który powinien być dobrany do zastosowanego wykończenia połaci. W wytycznych producentów tego rodzaju elementów wyposażenia na dach można znaleźć instrukcje mocowania odnoszące się do połaci krytych dachówkami ceramicznymi lub cementowymi, blachodachówką, a także blachą płaską, gontem bitumicznym lub papą.

Jak wspomniano powyżej, elementy systemu komunikacji dachowej powinny być dobrane do rodzaju pokrycia dachowego. Zastosowanie kompletnego systemu zapewnia funkcjonalność wyposażenia, a także zmniejsza prawdopodobieństwo powstania nieciągłości pokrycia poprzez mocowanie dodatkowych elementów.

 

Ławy kominiarskie – cena

Cena ław kominiarskich zależy od ich rodzaju i parametrów. Koszt zakupu takiego elementu wzrasta wraz z jego długością. Ławy kominiarskie oferowane w sprzedaży zazwyczaj mają stałą szerokość wynoszącą 25 cm (jest ona optymalna dla osoby poruszającej się po połaci) oraz długość od 40 do nawet 300 cm. Wydatki związane z zakupem wyposażenia komunikacyjnego na dach zależą też od rodzaju systemu a konkretnie od liczby elementów wchodzących w jego skład. Będąc na etapie wykańczania dachu, w tej kwestii najlepiej kierować się wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym.

PODZIEL SIĘ: