Beton wodoszczelny – gdzie znajdzie zastosowanie?

Data dodania: 30.06.2022 | Monika Krzyśków
Mężczyzna trzyma maszynę wylewającą beton
Facebook Messenger Twitter Mail

Beton ma kilka stopni wodoszczelności. Ten, który skutecznie chroni przed przedostawaniem się wody, wykazuje się parametrem minimum W8. Beton wodoszczelny bywa nazywany również wysokowartościowym. Można go uzyskać dzięki różnym technologiom produkcyjnym – odpowiednim składnikom, impregnatom lub też domieszkom i dodatkom w mieszance betonowej.

Beton wodoszczelny stanowi blokadę przed przedostawaniem się wody. Żaden beton jednak nie osiąga 100-procentowej szczelności. Dlatego w konstrukcjach, które wymagają naprawdę wysokiej ochrony przed wodą i wilgocią, należy równocześnie zastosować dodatkowe materiały do hydroizolacji powierzchni.

 

Co to jest beton wodoszczelny?

Beton wodoszczelny od zwykłych betonów odróżnia zdolność ochrony przed przedostawaniem się wody. Tego rodzaju beton charakteryzuje się zatem mało porowatą strukturą. Badając stopień szczelności produktu, poddaje się jego sześcienną próbkę działaniu wody pod ciśnieniem. Badanie to pozwala określić stopień odporności betonu na przepuszczanie wody, który zgodnie z normą PN-B 06250:1988 może przyjąć wskaźniki: W2, W4, W6, W8, W10, W12. O betonie wodoszczelnym mówimy wtedy, kiedy jego parametr osiąga wartość równą lub wyższą W8. Jednak duży wpływ na szczelność produktu ma również jego odpowiednie przygotowanie i pielęgnacja.

 

Jak powstaje beton wodoszczelny?

Wodoszczelność betonu osiąga się, stosując odpowiednią technologię jego produkcji, a najczęściej łączy się kilka sposobów podwyższenia jego szczelności w jednym. Główna metoda powstania betonu o wysokiej odporności na przepuszczanie wody polega na dobraniu właściwych proporcji w/c czyli wody do cementu. Ich stosunek nie powinien być większy niż 0,55 (wody do cementu). Mała ilość wody przyczynia się do zmniejszenia porów kapilarnych w strukturze betonu. Wolne przestrzenie eliminuje się również przy użyciu kruszyw o różnej grubości, takich jak piasek czy żwir.

Dodatkowo beton wodoszczelny uzyskuje się także poprzez dodanie do mieszanki betonowej specjalnej chemii budowlanej w postaci domieszek lub impregnatów. Tego rodzaju produkty wzmacniają wodoszczelność mieszanki betonowej, ale nie tylko. Poprawiają również pozostałe jej właściwości, takie jak mrozoodporność, wytrzymałość na ściskanie i przyspieszają wiązanie betonu.

 

O wysoką szczelność betonu można zadbać również na etapie jego wylewania – jego odpowiednia wibracja minimalizuje powstawanie pęcherzyków powietrza. Warto przy tym zwrócić uwagę, aby konsystencja mieszanki była dość gęsta, ale jednak poddawała się wibracji. Zagęszczanie betonu powinno być odpowiednie pod względem jego konsystencji, rodzaju zbrojenia i wielkości elementów wylewanych. Duży wpływ na odporność betonu na przenikanie wody będzie miała również jego pielęgnacja po wylaniu. Aby nie dopuścić do rys skurczowych, które powstają w wyniku utraty wilgoci z betonu i mogłyby stanowić przestrzenie do penetracji wodą, należy wylany beton pielęgnować przez minimum 14 dni.

 

Zastosowanie betonu wodoszczelnego

Ze względu na to, że beton wodoszczelny w odróżnieniu od zwykłego jest materiałem dość drogim, wymagającym specjalnego przygotowania i pielęgnacji, jego zastosowanie ograniczone jest najczęściej do sytuacji, kiedy konstrukcje wymagają najwyższej szczelności. Użycie betonu wodoszczelnego na fundamenty będzie zatem uzasadnione na terenie narażonym na powodzie lub w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych. Warto rozważyć jego zastosowanie również w przypadku konstrukcji znajdujących się poniżej gruntu, takich jak piwnice czy garaże podziemne. Dzięki betonowi o podwyższonej odporności na przenikanie wody konstrukcje narażone na gromadzenie się wilgoci będą dobrze chronione przed zawilgoceniem czy też rozwojem mikroorganizmów. Informacja mówiąca o konieczności zastosowania betonu wodoszczelnego znajduje się w opisie technicznych danej inwestycji. 

Beton wodoszczelny, który stanowi skuteczną barierę przed przedostawaniem się wody, jest również idealnym materiałem konstrukcyjnym do budowy zbiorników wodnych, takich jak baseny, oczka wodne, ale też tam, szamb i oczyszczalni ścieków. Narażone na stały kontakt z wilgocią, opadami deszczu czy śniegu, a także zaleganiem wody deszczowej i śniegu dachy płaskie lub tarasy również wymagają zastosowania mieszanki betonowej zapewniającej wysoką ochronę przed przenikaniem wody.

PODZIEL SIĘ: