Zatrudniamy fachowców – część 3: umowa z dekarzem

Data dodania: 13.05.2019 | Ekspert Budogram
budowa dachu
Facebook Messenger Twitter Mail

Zwykło się mawiać, że dach wieńczy dzieło. Warto więc, aby jego ułożeniem wybranego przez nas pokrycia dachowego zajęli się prawdziwi specjaliści. O czym trzeba wiedzieć przy umowie z dekarzem?

Na hasło dekarz pojawi się w internecie mnóstwo odpowiedzi. W prasie dekarze też zamieszczają swoje oferty. Jak zatem znaleźć takiego, który prawidłowo i z zachowaniem zasad sztuki dekarskiej wykona nam dach? Nie jest to łatwe. Podobnie jak z szukaniem ekip budowlanych czy wykończeniowych, możemy trafić na pseudofachowców i w konsekwencji stracić czas oraz pieniądze. Aby zminimalizować to ryzyko, zadbajmy o to, aby w chwili zatrudnienia konkretnej ekipy dekarskiej podpisać stosowną umowę.

 

Jak szukać dekarza?

Na początku odrzućmy najtańsze propozycje. Za niską ceną robocizny mogą kryć się podstawowe braki w wiedzy i doświadczeniu w układaniu pokryć dachowych. Najlepiej zatrudnić taką firmę, która działa na rynku wiele lat, ma ugruntowaną pozycję i może posługiwać się rekomendacją wydaną przez producenta danego materiału dachowego. Pamiętajmy jednak, że takie firmy nie będą na nas czekać – najlepiej zarezerwować sobie termin kilka miesięcy wcześniej.

 

Jak wygląda umowa z dekarzem?

Umowa dekarska to rodzaj umowy o roboty budowlane. Najlepiej sporządzić ją w formie pisemnej (na taką formę wskazuje Kodeks cywilny). Umowa ustna również będzie ważna, ale trudniej będzie dochodzić swoich racji, jeśli roboty nie zostaną wykonane należycie i zgodnie z harmonogramem. Profesjonalne i certyfikowane ekipy dekarskie na pewno nie będą kwestionować podpisania takiej umowy, w tym jej treści dotyczącej obsługi serwisowej dachu w kolejnych latach.

Nie obowiązuje jeden jednolity wzór umowy z dekarzem. Są natomiast elementy, które powinny się w niej znaleźć. Są to:

  • dane inwestora oraz wykonawcy: NIP i REGON, zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców,
  • przedmiot i zakres prac: jaki materiał pokryciowy będzie wykorzystany na dachu (np. dachówki ceramiczne), jakiego producenta, kto kupuje i dostarcza materiały; dobrze, jeśli zakupem materiałów zajmie się dekarz – ma w tym praktykę, a poza tym zwykle może liczyć na zniżki u producenta lub dystrybutora,
  • termin realizacji robót: kiedy i gdzie rozpoczynają się prace, na kiedy planowane jest ich zakończenie,
  • wysokość wynagrodzenia, a także termin i sposób jego płatności.

Nie zapominajmy oczywiście o wpisaniu daty i miejsca sporządzenia umowy. Na koniec warto też określić wysokość kar dla obydwu stron umowy: dekarz będzie zmuszony zapłacić karę np. za przekroczenie terminów czy ewentualne błędy wykonawcze, a inwestor poniesie konsekwencje z tytułu opóźnionych płatności za wykonaną usługę.

 

Gwarancja na dach

Dekarze zwykle udzielają 2-, 3-letniej gwarancji na ułożenie pokrycia dachu, czyli zobowiązują się, że w razie wad, które wystąpią w okresie obowiązywania gwarancji, usuną je w terminie wskazanym w oświadczeniu gwarancyjnym (jeśli termin nie został określony, przyjmuje się, że usługa powinna zostać wykonana niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni).

Warto wiedzieć, że uczciwy i solidny dekarz przed podpisaniem umowy sam przedstawi nam certyfikat posiadanych kwalifikacji dekarskich, wszelkie zaświadczenia o odbyciu szkoleń z wykorzystaniem materiałów pokryciowych danej marki, a także referencje od innych inwestorów, którym wcześniej układał pokrycie dachowe.

PODZIEL SIĘ: