Zatrudniamy fachowców – część 2: ekipa do murowania

Data dodania: 04.03.2019 | Ekspert Budogram
Facebook Messenger Twitter Mail

Działka kupiona, formalności dopełnione… Wydawać by się mogło, że nic już nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć budowę wymarzonego domu. A jednak – problemem, i to sporym, może okazać się wybór odpowiedniej ekipy, która będzie solidna, terminowa, a przy tym niedroga.

 

Znalezienie takich wykonawców przypomina czasem szukanie igły w stogu siana. W prasie czy internecie jest mnóstwo ogłoszeń rozmaitych maści fachowców, ale tak naprawdę dopóki nie pojawią się oni na naszej budowie, nie wiemy, z kim mamy do czynienia. A ci, którzy mają dobrą renomę, są polecani i sprawdzeni, najczęściej mają zaplanowane terminy prac nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

 

Kogo zatrudniamy na budowie

Pewną ciekawostką jest fakt, że właściciel firmy budowlanej nie musi być w świetle prawa „budowlańcem” i mieć wykształcenia technicznego. Ważne, aby zatrudnione przez niego osoby miały stosowaną wiedzę i umiały zastosować ją w praktyce (w naszym przypadku osoby te powinny znać podstawowe zasady murowania ścian i przestrzegać zaleceń wykonawczych producenta danych materiałów). W każdym razie, zanim padnie pierwszy klaps na budowie, zadbajmy o to, aby podpisać z ekipą odpowiednią umowę. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnego stresu oraz zminimalizujemy ryzyko poważniejszych strat finansowych.

 

Jak wygląda umowa z murarzami

Umowa o roboty budowlane to dokument, który „buduje” dobre relacje na budowie między stronami. Inaczej rzecz ujmując – określa prawa i obowiązki inwestora oraz wykonawcy. Dokładnie wyjaśnia to art. 647 Kodeksu cywilnego, który mówi, że „przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia”.

 

Ekipa do murowania nie powinna mieć kłopotów z podpisaniem takiego dokumentu.

Przed podpisaniem umowy poprośmy firmę o wypis z ewidencji działalności gospodarczej – takie zaświadczenie potwierdzi, że jej działalność jest prowadzona w sposób legalny.

Umowę tę należy sporządzić na piśmie – na taką formę wskazuje również Kodeks cywilny.

Warto wiedzieć, że umowa zawarta ustnie jest wprawdzie ważna, ale w razie jakichkolwiek sporów trudniej będzie udowodnić, iż rzeczywiście jej ustalenia były wiążące.

 

W umowie z ekipą od murowania należy dokładnie określić:

• strony umowy, czyli kto zleca prace, a kto jest ich wykonawcą,

• datę i miejsce sporządzenia dokumentu,

• jaki jest przedmiot i zakres prac oraz termin ich realizacji (jakie ściany będą murowane, w jakiej technologii, z jakich materiałów, kiedy następuje rozpoczęcie murowania, a kiedy planowane jest zakończenie tego etapu),

• wysokość wynagrodzenia oraz zasady płatności (wynagrodzenie może być płatne w częściach, ryczałtowo albo po zakończeniu robót),

• kary, jakie będzie zmuszona ponieść ekipa w sytuacji nieterminowego wykonania robót albo wykonania ich niezgodnie ze sztuką budowlaną. Karą zostanie również obciążony inwestor, jeśli nie wywiąże się z ustalonej zapłaty (nastąpią opóźnienia w płatnościach za prace).

PODZIEL SIĘ: