Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Ile kosztuje odbiór budynku?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Odbiór budynku polegający na złożeniu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie jest bezpłatny. W pierwszym przypadku w większości przypadków nie dochodzi nawet do kontroli ze strony nadzoru budowlanego. W drugiej sytuacji ma ona miejsce, ale w toku czynności nie pobiera się żadnych opłat.

Przy składaniu obydwu rodzajów dokumentów (zawiadomienia i wniosku) są potrzebne odpowiednie załączniki. Jednym z podstawowych jest geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Z ekonomicznego punktu widzenia właśnie to opracowanie generuje najwyższe koszty w trakcie procedury związanej z odbiorem budynku. W ramach czynności geodezyjnych sporządzana jest inwentaryzacja powykonawcza mająca na celu sprawdzenie zgodności wykonanego obiektu z zatwierdzonym projektem i planem zagospodarowania terenu. Koszt takiej usługi zazwyczaj wynosi od 1000 do 1500 zł.

Osoby dokonujące zakupu domów mieszkalnych od deweloperów często decydują się na powierzenie czynności odbiorowych (odbioru technicznego) specjaliście. Na rynku usług z zakresu budownictwa stale przybywa jednostek świadczących usługi profesjonalnego odbioru domów i mieszkań. Decydując się na takie rozwiązanie, przed podpisaniem dokumentów przez planowanego właściciela nieruchomości specjalista dokonuje oględzin pomieszczeń i odpowiednich pomiarów w celu stwierdzenia poprawności i dokładności zrealizowanych robót. Jeśli w trakcie tej procedury wyjdą na jaw jakieś usterki, informację o nich należy zawrzeć w odpowiednim protokole, który jest podstawą do żądania usunięcia nieprawidłowości. Koszt takiej usługi odbioru budynku zazwyczaj wynosi kilkaset złotych.

Należy pamiętać, że najwyższe koszty związane z odbiorem budynku trzeba ponieść w przypadku nielegalnego rozpoczęcia użytkowania (bez formalnego zakończenia robót). Kara z tym związana może wynosić nawet 10000 zł.

Koszty budowy domu
prawo budowlane
PODZIEL SIĘ: