Folia na dachu – cena, rodzaje, zastosowanie

Data dodania: 11.04.2021 | Anna Adamczak–Bugno
folia na dachu z drewnianą konstrukcją
Facebook Messenger Twitter Mail

Folia dachowa to warstwa, której rodzaj zależy między innymi od dobranego materiału wykończeniowego. W zależności od typu folia pod dach (a ściślej mówiąc, pod jego finalne pokrycie) jest stosowana jako warstwa blokująca lub umożliwiająca przepływ cząsteczek pary wodnej, a nawet dodatkowe ocieplenie poddasza.

Folia paroprzepuszczalna i paroizolacyjna to materiały chroniące warstwy dachu przed skutkami oddziaływania wilgoci. Folia na dach zamiast papy to alternatywa sztywnego poszycia zabezpieczonego bitumem.

 

Jaką funkcję pełni folia na dach?

Folia na dach to określenie stosowane w odniesieniu do materiałów wykorzystywanych głównie jako jedna z warstw wykończeniowych więźb spadzistych. Wyroby tego rodzaju pełnią różną funkcję w konstrukcji dachu, która zależy głównie od ich budowy wewnętrznej. Typ folii dachowej determinuje także miejsce jej wbudowania względem pozostałych warstw tworzących poszycie i pokrycie połaci.

 

Folie dachowe ‒ rodzaje

Folie dachowe dzielą się na dwa podstawowe rodzaje. Pierwszy to folie paroizolacyjne, które oprócz ochrony połaci dachowych służą także do zabezpieczania ścian i stropów. Podstawowym parametrem charakteryzującym folie blokujące dostęp pary wodnej jest paroprzepuszczalność. Określa ona ile gramów pary wodnej jest w stanie przeniknąć w ciągu doby przez 1 m2 membrany. Im mniejsza jest jej wartość, tym wydajniejsza ochrona. Mechanizm działania folii paroizolacyjnych polega na stawianiu oporu dyfuzyjnego. Niektóre wyroby tego typu, oprócz zabezpieczania przed wilgocią, zapewniają także ochronę termiczną (folia na ocieplenie poddasza). Dzięki temu stosując jeden produkt, można zabezpieczyć budynek przed niepożądanymi skutkami kumulacji wilgoci oraz zapewnić oszczędność energetyczną.

Drugi rodzaj folii dachowych stanowią materiały paroprzepuszczalne, które często określa się mianem membran dachowych wstępnego krycia. Wyroby tego typu nie nadają się do stosowania na dachach płaskich. Zadaniem folii paroprzepuszczalnych jest zabezpieczenie wnętrza budynku przed dostępem wody z zewnątrz, a jednocześnie odprowadzenie nadmiaru cząsteczek pary wodnej kumulującej się w warstwach dachu. Folia paroprzepuszczalna na dach może występować w dwóch podstawowych odmianach:

  • folia dachowa niskoparoprzepuszczalna – materiał charakteryzujący się współczynnikiem paroprzepuszczalności o średniej wartości 40 g/m2/dobę. Stosunkowo niska wydajność tych membran w przepuszczalności pary uniemożliwia ich układanie w bezpośrednim sąsiedztwie izolacji. Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej folie niskoparoprzepuszczalne układa się z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej zwiększającej wydajność odprowadzania cząsteczek pary wodnej (w przeciwnym razie mogłoby dojść do zawilgocenia izolacji cieplnej);
  • folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna – membrana o współczynniku paroprzepuszczalności wynoszącym od 700 g/m2/dobę do 3000 g/m2/dobę. Ze względu na fakt, iż materiał ten sprawnie odprowadza nawet znaczne ilości nagromadzonej pary wodnej, może być układany bezpośrednio na izolacji termicznej. Głównym składnikiem tworzącym folie paroprzepuszczalne są włókna na bazie polipropylenu. Materiały te nie tylko efektywnie odprowadzają cząstki pary, ale też dobrze izolują termicznie.

 

Czym charakteryzują się folie dachowe?

Folia dachowa jest wymaganą warstwą na dachu, która zapewnia ochronę przed wilgocią. Jak wcześniej wspomniano, konkretne parametry danego materiału zależą od jego rodzaju. Ogólne cechy charakterystyczne folii dachowych to:

  • możliwość zapewnienia ochrony przed wilgocią – największą wydajność w tym zakresie wykazują folie wysokoparoprzepuszczalne, które dzięki swojej budowie wewnętrznej umożliwiają przenikanie pary wodnej z przestrzeni międzywarstwowych na zewnątrz budynku;
  • możliwość ochrony przed dostępem wody z zewnątrz – właściwie ułożona folia dachowa jest gwarancją ochrony poddasza przed wodą dostającą się pod warstwy pokrycia dachowego;
  • niepodatność na czynniki mechaniczne – wysokiej jakości folie dachowe o budowie warstwowej i znacznej zawartości włókien poliuretanowych cechują się wysoką trwałością (nie stają się kruche mimo upływu czasu) i odpornością na rozerwanie;
  • odporność na działanie promieni słonecznych – największą trwałość w tym zakresie wykazują membrany mające zdolność do odbijania promieniowania. Materiały o takich właściwościach chronią także wnętrze pomieszczeń pod dachem przed nadmiernym nagrzewaniem;
  • zdolność do ochrony przed podmuchami wiatru – silnie wiejący wiatr jest czynnikiem powodującym wychłodzenie wnętrza budynku. Dzięki zastosowaniu folii poprawiają się parametry izolacyjności termicznej dachu;
  • uniwersalność – większość folii na dach sprawdza się pod każdym rodzajem pokrycia. Wybierając odpowiedni materiał, warto jednak zapoznać się z wymaganiami danego wykończenia dotyczącymi wydajności odprowadzania pary wodnej.
PODZIEL SIĘ: