Zgłoszenie robót budowlanych ‒ ile jest ważne?

Data dodania: 28.06.2022 | Anna Czapska
Rozmowa przy dokumentach
Facebook Messenger Twitter Mail

Wybór i zakup odpowiedniej działki budowlanej to dopiero początek formalności, których musisz dopełnić przed rozpoczęciem budowy. Jakie dokumenty i pozwolenia są konieczne i gdzie je uzyskać?

Budowa domu to proces, który trwa kilka lat. Niestety nie jest tak, że natychmiast po zakupie gruntu na teren może wejść ekipa budowlana i zaczynać prace. Jest wiele wymogów formalnych, które właściciel posesji musi spełnić przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót. 

 

Zgłoszenie prac budowlanych ‒ nowe przepisy

Warto zwrócić uwagę na fakt, że od 19 września 2020 roku zgłoszenie prac budowlanych zostało uproszczone. Działa to na korzyść inwestorów, ponieważ ogranicza liczbę formalności koniecznych do rozpoczęcia budowy. Nowelizacja ustawy Prawo budowlane z 2017 roku dokładnie określa zakres prac, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Nie zwalnia to oczywiście inwestora z obowiązku zgłaszania prac budowlanych. Nowe przepisy są bardziej jednolite i precyzyjne ‒ wymieniają określone prace, które wymagają zgłoszenia, a także dokładnie określają sposób, w jaki należy dopełnić formalności. 

Zgłoszenia musisz dokonać przed rozpoczęciem prac ‒ urząd ma 21 dni na rozpatrzenie dokumentu. Ile jest ważne zgłoszenie prac budowlanych? Na rozpoczęcie zaplanowanych w zgłoszeniu robót masz trzy lata od terminu, który wskazałeś we wniosku. Jeśli nie uda ci się rozpocząć prac w tym terminie, wniosek o zgłoszenie prac budowlanych będziesz musiał złożyć ponownie.

Pamiętaj, że prace budowlane można rozpocząć dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia ‒ w przeciwnym razie zostaną one uznane za samowolę budowlaną. W takiej sytuacji inwestor może zostać wezwany do rozbiórki lub przeprowadzenia procedury legalizacji, która jest bardzo kosztowna.

 

Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Zgłoszenie prac budowlanych to procedura, która skraca czas do rozpoczęcia budowy. Na rozpatrzenie zgłoszenia urząd ma 21 dni (dla porównania, na pozwolenie na budowę czeka się do 65 dni). 

Korzystając z nowych przepisów, na zgłoszenie można wybudować:

 • dom jednorodzinny, którego zakres oddziaływania mieści się całkowicie w granicy działki, na której został zaprojektowany (ściany budynku muszą znajdować się w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy działki), a powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m²,
 • przyłącza i sieci ‒ chodzi tutaj o nowe przyłącza mediów: gazu, kanalizacji, prądu i ogrzewania;
 • parterowe budynki gospodarcze (np. wiaty czy garaże) o powierzchni do 35 m² (maksymalnie dwa budynki na każde 500 m² powierzchni działki);
 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości (szambo) o pojemności do 10 m³;
 • elementy tak zwanej małej architektury;
 • ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m;
 • tarasy przydomowe o powierzchni do 35 m²;
 • budynki przydomowe o charakterze rekreacyjnym ‒ altany, ogrody zimowe, kuchnie letnie itp. 

 

Jakie roboty budowlane wymagają zgłoszenia? Prawo budowlane określa dokładnie również rodzaje prac, które należy zgłosić w sytuacji, gdy dom jest już wybudowany, ale wymaga przebudowy. 

Zgłoszenia wymagają następujące prace:

 • docieplenie budynków o wysokości od 12 do 15 metrów;
 • remont elementów konstrukcyjnych lub przegród zewnętrznych budynków, których wzniesienie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę; 
 • przebudowa przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych w domu jednorodzinnym;
 • montaż instalacji gazowej;
 • instalacja nośników reklamowych, np. tablic w terenie zabudowanym. 

 

Jak i gdzie wykonać zgłoszenie prac budowlanych?

Zgłoszenie robót budowlanych musisz złożyć do wydziału architektoniczno-budowlanego w urzędzie miasta lub starostwie, na którego terenie leży dana działka budowlana lub stoi budynek, który chcesz przebudować na zgłoszenie. Zanim złożysz wniosek, sprawdź jakich dokumentów wymaga urząd. 

Najczęściej wymagane są następujące dokumenty do zgłoszenia prac budowlanych:

 • pisemny wniosek zgłoszenia robót,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
 • szkice planowanych prac,
 • projekt zagospodarowania działki ‒ szczególnie gdy zgłaszasz budowę przyłączy do sieci,
 • techniczny opis instalacji,
 • w przypadku budowy domu wolnostojącego lub przebudowy elementów konstrukcyjnych czy przegród zewnętrznych, budowy sieci wymagane jest przedstawienie projektu budowlanego,
 • jeśli budynek znajduje się pod pieczą konserwatora zabytków lub znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów zabytkowych, wówczas do wniosku trzeba dołączyć również pozwolenie konserwatora na wykonanie planowanych prac. 

 

Pisemny wniosek zgłoszenia robót budowlanych musi zawierać wszystkie niezbędne dane inwestora oraz informacje dotyczące miejsca, zakresu i sposobu wykonania planowanych prac budowlanych. We wniosku umieszczamy również planowany termin rozpoczęcia prac. Jako że zgłoszenie jest ważne do trzech lat od tej daty, należy ją dokładnie przemyśleć. Wniosek musi zostać podpisany przez właściciela działki lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania. Jakie są koszty zgłoszenia prac budowlanych? Zgromadzenie wymaganej dokumentacji wiąże się z kosztami, natomiast samo zgłoszenie jest bezpłatne. Dla porównania uzyskanie pozwolenia na budowę jest obciążone kosztami opłat skarbowych w wysokości nawet do kilkuset złotych. 

PODZIEL SIĘ: