Wylewka samopoziomująca – cena, wydajność i rodzaje

Data dodania: 15.11.2022 | Anna Adamczak–Bugno
Mężczyzna wykonuje wylewkę samopoziomującą
Facebook Messenger Twitter Mail

Wylewka samopoziomująca to inaczej samowyrównujący podkład podłogowy. Masa tego typu podlega samorozlewaniu, zapewniając efekt gładkiej posadzki bez żadnych nierówności.

Odpowiednio dobrana wylewka samopoziomująca może być stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów budowlanych. Wydajność takiej masy zależy przede wszystkim od założonej grubości warstwy. Jej cena jest z kolei zależna między innymi od czasu schnięcia i pełnego utwardzenia.

 

Czym jest wylewka samopoziomująca?

Wylewka samopoziomująca jest inaczej określana mianem samorozlewającego się podkładu podłogowego lub masy samorozlewnej. Mieszanka tego typu umożliwia zniwelowanie wszelkich nierówności, co skutkuje otrzymaniem równej i gładkiej powierzchni pod warstwy wykończeniowe podłogi. Płynna masa wylewki samopoziomującej wyrównuje się z wykorzystaniem sił przyciągania ziemskiego, co znacząco ułatwia i przyspiesza roboty związane z tym etapem wykańczania budynku.

Podstawowy podział wylewek samopoziomujących dotyczy rodzaju spoiwa użytego w produkcji mieszanki. Z tego względu wyróżnia się wylewki samopoziomujące cementowe oraz anhydrytowe.

  • Wylewka samopoziomująca cementowa składa się ze spoiwa cementowego, wody, kruszyw oraz dodatków i domieszek w formie polimerów oraz włókien. Podkład tego typu może mieć nawet 10 cm grubości. Wylewka samopoziomująca na bazie cementu charakteryzuje się stosunkowo krótkim czasem schnięcia. Podkład wyrównujący cementowy jest także odporny na działanie obciążeń oraz niekorzystnych czynników eksploatacyjnych. Zaletą wylewek cementowych jest fakt, iż mogą być stosowane w pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu (także o charakterze mokrym) oraz na zewnątrz obiektów budowlanych.
  • Wylewka samopoziomująca anhydrytowa to podkład, w którym spoiwem jest uwodniony gips. Wylewka tego typu może być wbudowywana zarówno cienkowarstwowo, jak i grubowarstwowo. Podkład na bazie anhydrytu jest polecany przede wszystkim w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym. Masa gipsowa w trakcie utwardzania nie wykazuje znacznego skurczu, co umożliwia wykonanie znacznych powierzchni bez konieczności stosowania międzypolowych dylatacji (wymagane są tylko szczeliny obwodowe). 

 

Czy wylewka samopoziomująca może być stosowana na zewnątrz budynków?

Nie wszystkie wylewki można stosować na zewnątrz obiektów budowlanych. Do wylewania poza obrysem budynku nadają się zazwyczaj wylewki samopoziomujące cementowe. Do takiego wykorzystania nie poleca się natomiast wylewek anhydrytowych.

Planując wykonanie wylewki samopoziomującej na zewnątrz budynku, należy się upewnić, czy dana mieszanka będzie mieć parametry gwarantujące odporność na działanie czynników atmosferycznych. Podkład, który ma być eksploatowany poza budynkiem, nie może być nasiąkliwy i musi charakteryzować się mrozoodpornością.

 

Wylewka samopoziomująca ‒ grubość, czas wiązania, wydajność

Grubość wylewki zależy przede wszystkim od tego, czy warstwa ta ma stanowić tylko powłokę wyrównującą istniejący podkład, czy ma jednocześnie być zasadniczym podkładem pod finalne wykończenie podłogi. Wylewka samopoziomująca cienkowarstwowa (stosowana tylko jako warstwa wyrównująca) zazwyczaj ma grubość wynoszącą od 0,2 do 5 cm. Z kolei wylewka samopoziomująca grubowarstwowa, ze względu na fakt, iż może być samodzielnym podkładem podpodłogowym, może mieć grubość wynoszącą nawet 10 cm.

Wylewki samopoziomujące są zróżnicowane także pod względem czasu wiązania masy. Zaprawy szybkowiążące (szybkosprawne) tego typu utwardzają się w na tyle szybkim tempie, że prace nad wykonaniem wykończenia podłóg mogą zostać rozpoczęte już po upływie doby od wbudowania masy. Wylewki samopoziomujące o standardowym czasie wiązania utwardzają się wstępnie po upływie kilkunastu godzin, jednak w odróżnieniu od bardziej zaawansowanych mieszanek nie umożliwiają szybkiego rozpoczęcia robót wykończeniowych, ponieważ czas ich pełnego dojrzewania może wynosić nawet kilka tygodni (w zależności od składu mieszanki oraz grubości wylewki).

Wydajność wylewki samopoziomującej zależy przede wszystkim od jej założonej grubości. W przeliczeniu na 1 mm grubości zużycie masy z reguły wynosi od około 1,4 do 1,8 kg na każdy metr kwadratowy powierzchni.

 

Wylewka samopoziomująca ‒ cena

Wylewki samopoziomujące zazwyczaj są oferowane w sprzedaży w formie suchej mieszanki, którą należy rozrobić bezpośrednio przed wbudowaniem. Masa typowego opakowania produktu najczęściej wynosi 25 kg. Cena za worek wylewki jest jednak zależna od parametrów, jakimi będzie charakteryzować się gotowe podłoże, założonego miejsca wbudowania (wewnątrz czy na zewnątrz budynku), a także czasu utwardzania mieszanki. Koszt zakupu jednego opakowania suchej wylewki samopoziomującej zazwyczaj waha się od 40 do 100 zł.

PODZIEL SIĘ: