Uzbrojenie działki budowlanej ‒ ile kosztuje i jak sprawdzić?

Data dodania: 31.05.2021 | Magdalena Głowala–Habel
architekt z rysunkami wskazuje na miejsce budowy
Facebook Messenger Twitter Mail

Koszty, jakie trzeba ponieść na uzbrojenie działki budowlanej w media oraz czas realizacji poszczególnych etapów wykonania wszystkich rodzajów przyłączy różnią się w zależności od regionu kraju.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego nie ma już obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. Warto wiedzieć, że uzbrojenie działki w media wymaga od inwestora sporo cierpliwości – dopełnienie obowiązujących procedur i budowa poszczególnych przyłączy może trwać kilka, a nawet kilkanaście miesięcy.

Przeczytaj także: Ceny usług budowlanych – ile wynoszą i od czego zależą?

Uzbrojenie działki budowlanej w prąd 

Podłączeniem budynku do prądu zajmują się firmy nazywane Operatorami Systemów Dystrybucyjnych. Polska jest podzielona na kilka regionów, w których dane firmy są monopolistami (np. w centrum i na wschodzie kraju jest to PGE, ale np. w Warszawie – RWE). Dysponują one sieciami elektroenergetycznymi służącymi do dystrybucji energii elektrycznej, a w ramach swoich zadań zajmują się budową i rozbudową sieci oraz jej eksploatacją.

Uzbrojenie działki budowlanej w prąd zacznij od złożenia wniosku o warunki przyłączenia. Musisz w nim podać swoje dane osobowe, tytuł prawny do nieruchomości oraz potrzebną moc przyłączeniową (przewidywaną maksymalną wielkość mocy pobieranej z sieci). Moc zależy m.in. od tego, jakie urządzenia będą wykorzystywane w domu – inna moc będzie potrzebna w budynku wyposażonym w standardowe sprzęty, a inna, gdy twój dom ma być ogrzewany prądem. Na tej podstawie operator wydaje warunki przyłączenia do sieci wraz z projektem umowy, w którym opisane są obowiązki obu stron oraz podany jest termin wykonania przyłącza i wysokość opłaty, którą będziesz zobowiązany uiścić za prace wykonane przez operatora.

Opłata za wykonanie przyłącza prądu ma charakter ryczałtowy i zależy od wielkości mocy przyłączeniowej zgłoszonej na etapie składania przez inwestora wniosku o określenie warunków przyłączenia (dokładnie od wielkości bezpieczników, jakie należy zainstalować w złączu). Dla przeciętnego domu jednorodzinnego jest to przeważnie ok. 16 kW, czyli konieczne jest zabezpieczenie przedlicznikowe 3×25 A.

Orientacyjne stawki (netto) za przyłączenie domu do prądu wynoszą ok. 45 zł/kWh w przypadku przyłącza napowietrznego, w którym przewody umiejscowione są kilka metrów nad ziemią (obecnie jest ono rzadko stosowane) lub 60–65 zł/kWh dla przyłącza kablowego. Jeśli przyłącze energii elektrycznej będzie mieć większą długość niż standardowe (czyli ponad 200 m), to za każdy metr musimy zapłacić dodatkowo ok. 25 zł netto w przypadku przyłącza napowietrznego i ponad 30 zł netto, gdy jest to przyłącze kablowe.

Podłączenie domu do sieci wodociągowej

O podłączenie nieruchomości do wodociągu wnioskuje inwestor i to on ponosi koszty z tym związane. Również po jego stronie leży właściwe utrzymanie przyłącz, czyli jego konserwacja i ewentualne naprawy od miejsca wpięcia w wodociąg do odbiorników w domu.

Całą procedurę możesz przeprowadzić samodzielnie lub skorzystać z oferty firm, które zapewniają kompleksową usługę podłączenia domu do sieci wodociągowej. W tym drugim przypadku wystarczy pojawić się w biurze obsługi klienta i zadeklarować, że chcesz się podłączyć do wodociągu. Drugą wizytę złożysz dopiero przy podpisywaniu umowy o dostarczenie wody. W międzyczasie możesz praktycznie zapomnieć, że toczy się skomplikowany proces planowania i wykonania przyłącza wodociągowego.

Przykładowe orientacyjne koszty podłączenia domu do sieci wodociągowej:

 • wydanie warunków wykonania przyłącza: 80–100 zł,
 • mapa do celów projektowych: 250–400 zł (koszt zależy m.in. od wielkości mapy, czasu jej przygotowania itd.),
 • projekt przyłącza: 1000 zł,
 • uzgodnienie w ZUD (Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej): 100 zł,
 • odbiór przyłącza przez inspektora: 100 zł,
 • wykonanie przyłącza: średnio 3000 zł (przyłącze o długości do 10 m, ułożone na głębokości 2,5 m),
 • inwentaryzacja geodezyjna: 300–400 zł,
 • podłączenie przyłącza do sieci: 800 zł.

Podłączenie domu do sieci kanalizacyjnej

Procedura przyłączeniowa domu do sieci kanalizacyjnej jest bardzo podobna jak w przypadku doprowadzenia wody z sieci wodociągowej. Najpierw trzeba złożyć wniosek wraz z projektem przyłącza, później zamontować przyłącze i dokonać jego odbioru oraz inwentaryzacji, a na koniec podpisać umowę na odbiór ścieków. Aby skrócić i ułatwić sobie zadanie, możesz skorzystać z firmy, która wykonuje kompleksową usługę. Wówczas po zakończeniu wszystkich etapów inwestycji zostaniesz zaproszony do siedziby firmy w celu podpisania umowy na odbiór ścieków.

Przykładowe orientacyjne koszty podłączenia domu do kanalizacji:

 • wydanie warunków wykonania przyłącza: 80–100 zł,
 • mapa do celów projektowych: 250–400 zł,
 • projekt przyłącza: 500–1000 zł,
 • uzgodnienie w ZUD (Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej): 100 zł,
 • odbiór przyłącza przez inspektora: 100 zł,
 • wykonanie przyłącza: nawet kilka tysięcy złotych (zależy od ustaleń pomiędzy inwestorem a wykonawcą),
 • inwentaryzacja geodezyjna: 300–400 zł.

Uzbrojenie działki w gaz

Aby korzystać z gazu ziemnego, musisz złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Jeśli znajduje się ona w niewielkiej odległości od granic twojej działki, wystarczy wykonanie przyłącza gazowego przez zakład gazowniczy (ma on w obowiązku doprowadzić go przynajmniej do granic posesji). Projekt techniczny przyłącza gazowego może być wykonany wyłącznie przez projektanta z uprawnieniami do projektowania instalacji wewnętrznych i zewnętrznych z rozszerzeniem na instalacje gazowe. Orientacyjny koszt takiego projektu wynosi 800–1500 zł. Każde przyłącze gazowe musi przejść procedurę uzgodnienia przez zespoły uzgodnień dokumentacji (tzw. ZUD) – jego koszt to 50–100 zł.

Przykładowe orientacyjne koszty budowy przyłącza gazowego:

 • usługi geodezyjne (wytyczenie trasy przyłącza i inwentaryzacja powykonawcza): 1000–2000 zł,
 • opłata przyłączeniowa – ryczałtowa dla zakładu gazowniczego za budowę przyłącza o mocy przyłączeniowej do 10 m³/h i długości do 15 m wynosi 1800–2000 zł (jeśli przyłącze będzie dłuższe, za każdy dodatkowy metr i punkt zapłacisz dodatkowo 70–150 zł),
 • szafka gazowa z montażem: 300–700 zł,
 • odbiór przyłącza gazowego: 100–150 zł,
 • materiały budowlane i robocizna 80–150 zł/m.

Jeśli inwestycja wymaga wyłączenia pasa drogi i przygotowania projektu zmian organizacji ruchu, zwykle wiąże się to z kolejnymi wydatkami na poziomie 300–700 zł.

Możesz także zawrzeć z zakładem gazowniczym umowę kompleksową, w ramach której podejmuje się on całości wykonania inwestycji, od projektu i niezbędnych uzgodnień aż do włączenia przyłącza do sieci gazowej.

PODZIEL SIĘ: