Utwardzenie terenu – jakie są sposoby? Co warto wiedzieć?

Data dodania: 20.05.2021 | Anna Adamczak–Bugno
układanie kostki brukowej
Facebook Messenger Twitter Mail

Najszybszym sposobem na poprawienie komfortu poruszania się jest utwardzenie terenu kruszywem. Alternatywne rozwiązanie to z kolei ułożenie kostki brukowej, betonowej lub granitowej.

Utwardzenie terenu na działce rolnej musi być poprzedzone odrolnieniem obszaru. Utwardzanie działek budowlanych nie wymaga zgłoszenia robót ani pozwolenia na budowę.

Dowiedz się, dlaczego kostka brukowa się zapada.

Jakich formalności wymaga utwardzanie terenu?

W Prawie budowlanym nie zawarto konkretnej definicji utwardzenia terenu. Pojęcie to było jednak przedmiotem analizy w wielu postępowaniach sądowych. Zgodnie z dostępnym orzecznictwem za utwardzenie gruntu uważa się prace, których skutkiem jest podniesienie twardości gruntu, a do ich realizacji wykorzystuje się materiały budowlane. W związku z tym wszystkie czynności o takim charakterze są klasyfikowane jako roboty budowlane i podlegają wytycznym znajdującym się w Prawie budowlanym.

Utwardzenie terenu na działce budowlanej nie wymaga dopełniania żadnych formalności w organie administracji architektoniczno-budowlanej czy nadzoru budowlanego. Trzeba jednak pamiętać, że prace tego typu należy prowadzić zgodnie z wytycznymi dotyczącymi robót niewymagających zgłoszenia i pozwolenia na budowę.

Jeśli planujesz utwardzenie terenu, pamiętaj, żeby sprawdzić zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wydanej decyzji o warunkach zabudowy. W tych dokumentach znajdziesz informacje dotyczące wymaganej powierzchni biologicznie czynnej (umożliwiającej przesączanie wody) w odniesieniu do metrażu całej nieruchomości gruntowej. W przypadku gdy na działce znajdują się obiekty budowlane, może się zdarzyć, że zgodnie z wytycznymi nie ma możliwości utwardzenia dodatkowego obszaru.

Utwardzenie terenu na działce rolnej nie może być przeprowadzone samowolnie. Wykonanie robót wymaga w takim przypadku wyłączenia obszaru z produkcji rolnej. Procedura ta wiąże się z koniecznością dopełnienia odpowiednich formalności i uiszczenia opłat skarbowych.

Przeczytaj także: Działka rekreacyjna – o czym należy wiedzieć?

Jakie są sposoby na utwardzenie terenu?

Utwardzenie terenu można wykonać poprzez rozłożenie i utwardzenie kruszywa. Jeśli obszar, na którym ma być ustabilizowane podłoże, jest podmokły, warto wcześniej wykonać drenaż, dzięki któremu wody zostaną odprowadzone do jednego zbiorczego punktu systemu. W strefach podanych na zawilgocenie dobrze jest wykonać korytowanie i jako pierwszą warstwę ułożyć grube kruszywo o frakcjach kamienistych, a dopiero na niej drobniejsze. Dzięki temu zostanie zapewniona bardziej wydajna filtracja wilgoci.

Najczęściej stosowanym sposobem utwardzenia terenu jest ułożenie kostki brukowej, betonowej lub granitowej. Realizacja prac tego typu wymaga wykonania podbudowy pod nawierzchnię, której grubość zależy od zakładanego obciążenia. Wykonując utwardzenie z kostki, nie można zapomnieć o nadaniu odpowiednich spadków w celu odprowadzenia wody opadowej. Układając nawierzchnię, trzeba wbudować także elementy krawędziowe (krawężniki lub obrzeża), które zapobiegają odkształcaniu się nawierzchni w bocznych kierunkach.

Przeczytaj także: Jak ocenić jakość kostki brukowej?

 

Czy jest możliwe tymczasowe utwardzenie terenu?

Tymczasowe utwardzenie terenu dotyczy przede wszystkim placów budowy. W celu zapewnienia możliwości realizacji dostaw materiałów budowlanych na budowie trzeba wykonać drogi tymczasowe o odpowiedniej nośności. W tym celu należy wykonać tymczasowe drogi z płyt drogowych.

Przeczytaj także: Czym różni się kostka od płyty betonowej?

Wykonanie tymczasowego utwardzenia z drogowych elementów płytowych nie jest skomplikowane. Pojedyncza płyta utwardzająca jest wykonana z betonu. Wyroby tego typu, oprócz dróg na budowie, można spotkać także jako elementy utwardzające w gospodarstwach rolnych i zakładach przemysłowych. Tymczasowe utwardzenie z płyt nadaje się także na nawierzchnię parkingu. Płyty drogowe dostępne w sprzedaży mogą mieć różną formę. Do najczęściej stosowanych należą:

  • płyty betonowe w kształcie sześciokąta (trylinki);
  • płyty betonowe ażurowe (z otworami);
  • płyty betonowe prostokątne pełne.

Największą trwałość płaszczyzny przeznaczonej do ruchu ciężkiego można osiągnąć, stosując płyty pełne betonowe. Zdarza się, że elementy tego typu zestawia się razem z wyrobami ażurowymi (w takim wariancie płyty z otworami znajdują się w środku traktu lub na bocznych stronach drogi). Rozmiar płyt drogowych wykorzystywanych jako nawierzchnia drogowa z reguły wynosi 300×150×5 cm. Wykonanie drogi płyt betonowych nie wymaga skomplikowanych obliczeń. Producenci tego rodzaju wyrobów płytowych podają obliczeniową nośność pojedynczego elementu, którą należy zestawić z planowanym obciążeniem trasy.

Przed wykonaniem tymczasowego utwardzenia terenu z użyciem płyt należy odpowiednio przygotować podłoże. W tym celu trzeba je wyrównać oraz wydajnie zagęścić. Dzięki temu podczas działania obciążenia nie dojdzie do nierównomiernego osiadania podłoża, które skutkuje uszkodzeniem pojedynczych elementów płytowych.

PODZIEL SIĘ: