Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Zgłoszenie przyłączy – do kogo i w jaki sposób?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Inwestor może dokonać zgłoszenia budowy przyłączy do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu określony zostaje rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia, a także dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz ewentualnie odpowiednie szkice, rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie. Do zgłoszenia budowy przyłączy dołącza się też projekt zagospodarowania działki oraz opis techniczny instalacji.

PODZIEL SIĘ: