Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

W jakim czasie od zgłoszenia można rozpocząć budowę domu?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Od dnia zgłoszenia obowiązuje 21-dniowy termin, w ciągu którego organ administracji może wnieść sprzeciw. Jeśli urząd nie wniesie sprzeciwu (tzw. milcząca zgoda organu), po tym czasie można przystąpić do budowy. Prace jednak należy rozpocząć nie później niż 3 lata od dnia zgłoszenia. O rozpoczęciu robót świadczy wpis do dziennika budowy i jego zgłoszenie do urzędu.

PODZIEL SIĘ: