Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Jestem na etapie wznoszenia dwóch budynków gospodarczych do 35 m2 na jednej działce. Czy muszę wykonać dwa przyłącza mediów?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Podstawowe media, które umożliwiają realizację założonego sposobu eksploatacji budynku, to woda oraz energia elektryczna. W obydwu przypadkach procedura przyłączeniowa dotyczy działki. W miejscu przyłączenia są zlokalizowane główne liczniki. Jeśli więc budowa dwóch budynków gospodarczych odbywa się w obrębie jednej nieruchomości gruntowej, zostanie zastosowane jedno przyłącze wody i energii elektrycznej.

Należy mieć na uwadze, że w sytuacji, gdy obydwa obiekty mają być wykorzystywane na cele prywatne, rozliczenia będą następować na podstawie wskazań zużycia z głównych liczników. W przypadku przeznaczenia jednego z obiektów na cele działalności gospodarczej, może się okazać konieczne zastosowanie podliczników wskazujących zużycie części wody lub energii odrębnie dla każdego budynku.

Przy składaniu dokumentów o dokonanie przyłącza mediów należy pamiętać, że dostawy prądu i wody na cele budowlane mogą zostać rozpoczęte tylko po okazaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

PODZIEL SIĘ: