Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Mam dom na działce wpisanej do gminnej ewidencji zabytków. Czy budowa miejsca postojowego wymaga spełnienia jakiś formalności?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Stanowisko postojowe „pod chmurką”, nawet na własnej działce, zawsze musi mieć utwardzoną nawierzchnię, na przykład z kostki brukowej. Miejsce na samochód może też mieć nawierzchnię gruntową ustabilizowaną cementem i wysypaną żwirem, ze spadkiem zapewniającym spływ wody w odpowiednią stronę. Wykonanie takiego stanowiska na własnej działce zwykle nie wymaga dopełnienia żadnych formalności, pod warunkiem, że miejsc nie będzie więcej niż 10 ani działka nie jest wpisana do rejestru zabytków (tu potrzebne jest pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, a potem zgłoszenie w odpowiednim urzędzie). Jeśli miejsc ma być więcej niż 10, zawsze konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

PODZIEL SIĘ: