Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Kto może pełnić funkcję kierownika budowy?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Kierownik budowy to osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi, która jest wpisana do centralnego rejestru osób mających uprawnienia budowlane prowadzonego przez głównego inspektora nadzoru budowlanego oraz na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

PODZIEL SIĘ: