Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Kiedy produkt budowlany jest legalny?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Legalne produkty budowlane są zazwyczaj oznaczone znakiem CE. Oznacza to, że wyrób jest zgodny z normą zharmonizowaną, czyli określającą właściwości użytkowe przez europejskie organy normalizacyjne. Producent sporządza, w języku polskim, dla swojego wyrobu deklarację właściwości użytkowych. Deklaracja powinna być dostarczona wraz z wyrobem lub opublikowana na stronie internetowej producenta. Po sporządzeniu deklaracji producent umieszcza na wyrobie budowlanym znak CE.

Jeśli dla danego wyrobu nie ma normy zharmonizowanej, też może mieć on znak CE, jeśli jest zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną.

Wyroby, dla których nie ma europejskich norm zharmonizowanych lub dla których nie została wydana europejska ocena techniczna, muszą być oznaczone znakiem budowlanym.

PODZIEL SIĘ: