Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Jakiś czas temu kupiliśmy stary drewniany dom (7,12×7,30 m) i chcemy go wyremontować. Zakres planowanego remontu będzie obejmował fundamenty, podwaliny, okna i drzwi, cały środek, ocieplenie, hydraulikę i elektrykę. Dodatkowo chcemy rozbudować dom o ok. 20 m2. Jakich formalności powinniśmy dopełnić w takim przypadku?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Zgodnie z definicją zawartą w Prawie budowlanym, za remont budynku są uważane prace, których celem jest doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego, a nie są to czynności konserwacyjne (np. malowanie lub wymiana podłóg). W takim przypadku dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i wyrobów budowlanych, niż miało to miejsce pierwotnie.

Zgodnie z prawem prowadzenie remontu obiektu budowlanego (jeśli prace mają dotyczyć przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych), którego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, musi być poprzedzone zgłoszeniem robót w organie administracji architektoniczno-budowlanej (właściwym miejscowo starostwie lub urzędzie miasta).

Rozbudowa domu jednorodzinnego również może zostać przeprowadzona w oparciu o zgłoszenie robót. Warunkiem jest, aby obszar oddziaływania domu pozostał w granicach działki, na której został zaprojektowany. W większości przypadków, jeśli rozbudowywany budynek spełnia normatywne odległości od granic (3 m – ściana bez okien, 4 m – ściana z otworami), obszar oddziaływania mieści się na danej działce.

Trzeba mieć na uwadze, że rozbudowa wymaga sporządzenia ekspertyzy stanu istniejącego. Autorem takiego opracowania może być uprawniony konstruktor. Chcąc rozbudować dom, należy ustalić zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wydanej decyzji o warunkach zabudowy. W opracowaniach tych są podane dopuszczalne parametry zabudowy odnoszące się do konkretnego obszaru.

Biorąc pod uwagę powyższe, w odniesieniu do obydwu rodzajów planowanych robót będzie wymagane przynajmniej ich zgłoszenie do organu administracji architektoniczno-budowlanej. W sytuacji, gdy po uwzględnieniu rozbudowy obszar oddziaływania budynku wykroczy poza działkę, konieczne będzie wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

PODZIEL SIĘ: