Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Jakie warunki musi spełniać miejsce do parkowania samochodu „pod chmurką”?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Każde miejsce postojowe dla samochodów osobowych musi mieć co najmniej 2,5 m szerokości i 5 m długości. W przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne szerokość stanowiska wynosi nie mniej niż 3,6 m. Ponadto, jeśli stanowisk postojowych jest dziesięć lub mniej, muszą być one oddalone przynajmniej o:

– 7 m od placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska;

– 3 m od granicy działki budowlanej, na której się znajdują.

Jeśli sąsiednia działka jest działką drogową, nie obowiązują żadne odległości. Dla domów jednorodzinnych są też dwa wyjątki:

– przy domu można usytuować niezadaszony parking na jeden lub dwa samochody osobowe przypadające na jeden lokal mieszkalny znajdujący się w budynku (nie trzeba ich odsuwać na 7 m od własnych okien),

– niezadaszony jedno- lub dwustanowiskowy parking dla samochodów osobowych można usytuować przy granicy działki, pod warunkiem, że będzie się on stykał z również niezadaszonym parkingiem dla samochodów osobowych na sąsiedniej działce.

PODZIEL SIĘ: