Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Jakie skutki może mieć zmiana gabarytów budynku?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Zazwyczaj są to istotne zmiany i wymagają uzyskania nowego pozwolenia. Nawet niewielka zmiana może mieć bowiem szereg skutków, jak chociażby zwiększenie powierzchni zajmowanej przez budynek na działce z jednoczesnym zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej. Najczęściej zmienia się też linia zabudowy czy geometria elewacji. A takie dane są zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w wydanych warunkach zabudowy. Jeśli zmiana nie będzie sprzeczna z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub warunkach zabudowy czy warunkach technicznych, będzie ona możliwa.

PODZIEL SIĘ: