Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Jakie są wymogi prawne dotyczące przyłączy?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Przyłącza można prowadzić zarówno do działek zabudowanych, jak i niezabudowanych. Informacje o tym, w jaki sposób przyłącze będzie się łączyć z siecią główną, z użyciem jakich materiałów, gdzie ma się znajdować licznik uzyskuje się z warunków technicznych. O ich wydanie trzeba wystąpić do operatorów sieci (może to zrobić tylko właściciel). Budując przyłącze można zgłosić ten fakt do urzędu albo budować bez zgłoszenia.

PODZIEL SIĘ: