Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Jakie prawa i obowiązki ma właściciel drogi z ustanowioną służebnością?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Służebność drogi polega na tym, że dana nieruchomość jest obciążona na rzecz innej nieruchomości w taki sposób, że właściciel działki, do której prowadzi droga (nieruchomości władnącej) ma możliwość korzystania w określonym zakresie z działki, na której ta droga się znajduje (nieruchomości obciążonej).

Zgodnie z zapisami prawa obowiązek utrzymania urządzeń niezbędnych do realizacji służebności gruntowej spoczywa na właścicielu nieruchomości władnącej, ponieważ to on czerpie korzyści z ustalonej służebności. Oznacza to, że właściciel działki, do której prowadzi droga, musi zadbać o to, by ta droga nadawała się do użytku (a nie właściciel działki, przez którą ta droga przebiega). Obowiązek ten może zostać przeniesiony na właściciela nieruchomości obciążonej tylko w przypadku spisania odpowiedniej umowy. Istnieje także możliwość podziału świadczeń na obydwie strony, jednak także wymaga to sporządzenia umowy.

Chcąc ustalić stronę odpowiedzialną za utrzymanie drogi ze służebnością we właściwym stanie, najlepiej zapoznać się z treścią umowy, na podstawie której została ustalona służebność.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami realizacja służebności gruntowej powinna przebiegać w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniać korzystanie z nieruchomości obciążonej. Analizując dostępne wyroki sądowe, można stwierdzić, że właściciel nieruchomości władnącej nie ma prawa żądać od właściciela nieruchomości obciążonej wzięcia na siebie części kosztów ani dostosowania się do rozwoju gospodarczego.

Podsumowując, właściciel nieruchomości władnącej może korzystać z ustanowionej służebności, ale tylko w taki sposób, aby zminimalizować uszczerbek i niedogodności sprawiane właścicielowi nieruchomości obciążonej. W przeciwnym razie właściciel nieruchomości obciążonej ma możliwość wystąpienia z roszczeniem o zakazanie podejmowania działań niezgodnych z ustalonym zakresem służebności.

PODZIEL SIĘ: