Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Jakie potrzebuje papiery, żeby złożyć pozwolenie na budowe?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Do wniosku o pozwolenie na budowę dołączamy następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane (akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku, odpis z księgi wieczystej).

2. 4 egzemplarze projektu budowlanego (wraz z opiniami, uzgodnieniami).

3. Oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia naszego budynku do istniejących sieci.

4. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli tam, gdzie się budujemy, nie ma planu zagospodarowania

PODZIEL SIĘ: