Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Jakie dokumenty powinniśmy otrzymać od fachowca po zakończeniu montażu instalacji elektrycznej?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Zakończenie tych prac powinno być potwierdzone tzw. świadectwem bezpieczeństwa. Elektryk (z uprawnieniami, np. Stowarzyszenia Elektryków Polskich – w skrócie SEP) przeprowadza zatem szereg pomiarów, m.in. takich jak rezystancja izolacji przewodów (badanie ma na celu wykrycie ewentualnych uszkodzeń izolacji), ciągłość przewodów, spadku napięcia. W protokole powinna być wpisana także data kolejnego badania (zgodnie z przepisami instalację elektryczną należy sprawdzać co 5 lat). W otrzymanej dokumentacji musi się również znaleźć powykonawczy schemat instalacji elektrycznej.

PODZIEL SIĘ: