Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Jakie dokumenty muszę złożyć do wniosku o pozwolenie na użytkowanie domu?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie składamy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Do wniosku dołączamy: oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz innymi przepisami, dokumentację geodezyjną, potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy wraz z potwierdzeniem o braku sprzeciwu ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej.

PODZIEL SIĘ: