Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Jak sprawdzić księgę wieczystą nieruchomości? Czy informacje w niej zawarte rzeczywiście są najbardziej wiarygodne?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Księgę wieczystą powinna mieć każda nieruchomość. Księga wieczysta to rejestr, z którego dowiemy się, jaki jest stan prawny interesującej nas działki, mieszkania czy domu, kto i na jakich zasadach jest właścicielem danej nieruchomości, gdzie jest położona, czy nie ciążą na niej żadne zobowiązania ani służebności. Księgi wieczyste są jawne, oznacza to, że każdy kto zna numer księgi wieczystej może mieć dostęp do znajdujących się w nich informacji. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece (art. 3.1) domniemywa się, że „prawo jawne w księdze wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym”. Tak więc mając numer księgi wieczystej będziemy znać historię nieruchomości i możemy być pewni, że wpisy tam zawarte są aktualne na dzień sporządzenia odpisu z rejestru ksiąg wieczystych.

PODZIEL SIĘ: