Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Ile jest ważna decyzja o warunkach zabudowy?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Jeśli dana gmina nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, musimy wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Bez tego dokumentu nie ruszymy z budową. Co do zasady jest on ważny bezterminowo, chyba że wystąpią okoliczności go unieważniające, np. gmina przyjmie plan, którego założenia będą obiegały od tych, wskazanych w decyzji.

PODZIEL SIĘ: