Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Czym jest obszar oddziaływania?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Obszar oddziaływania to teren wokół budowanego domu, wyznaczony na podstawie odrębnych przepisów, czyli warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, przepisów przeciwpożarowych, przepisów o ochronie środowiska, ochrony zabytków czy prawa wodnego. Obowiązek wyznaczenia tego obszaru spoczywa na projektancie.

PODZIEL SIĘ: