Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Czym i jak mierzona jest odporność ogniowa?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Odporność ogniowa to zdolność materiału lub elementu budynku do zachowania odpowiednich właściwości podczas przebiegu pożaru. Miarą odporności ogniowej jest wyrażony w minutach czas od momentu rozpoczęcia pożaru, do chwili osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteriów:

  • – nośności ogniowej (R) – czyli zdolności przegrody do zachowania nośności w rezultacie pożaru
  • – szczelności ogniowej (E) – zdolność powstrzymania rozprzestrzeniania się ognia w czasie pożaru przez przegrodę
  • – izolacyjności ogniowej (I) – zdolność powstrzymania rozprzestrzeniania się ciepła pochodzącego od ognia przez przegrodę

Najwyższa klasa odporności ogniowej to REI 240. Dla przykładu w wypadku ściany oznacza ona, że potencjalne warunku zagrażające życiu oraz konstrukcji budynku pojawią się dopiero po 4 godzinach trwania pożaru. 

Przy porównywaniu klasy odporności ogniowej poszczególnych materiałów bardzo ważne jest uwzględnienie współczynnika obciążenia α, który zawiera się w zakresie od 0 do 1, gdzie α=1 oznacza maksymalne obciążenie dopuszczalne, a α=0 oznacza ścianę nieobciążaną. 

PODZIEL SIĘ: