Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Czy roboty zanikające i ulegające zakryciu to samo?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Roboty zanikające to takie, które są konieczne do wykonania w ramach prac podstawowych. Mają one jednak charakter tymczasowy i po wykonaniu robót podstawowych są usuwane, jak na przykład deskowanie stropu czy rusztowanie potrzebne podczas ocieplania. Roboty podlegające zakryciu to natomiast takie, których efekt zakrywa się przez kolejne prace, w związku z czym ich stan po wykonaniu nie jest możliwy do odtworzenia w późniejszym czasie, na przykład po obsypaniu zaizolowanych fundamentów ziemią.

PODZIEL SIĘ: