Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Czy po podpisaniu protokołu odbioru prac budowlanych można jeszcze składać zastrzeżenia, jeśli coś nie zostało zauważone?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Sporządzenie protokołu odbioru nie pozbawia inwestora roszczeń w stosunku do wykonawcy związanych z niewłaściwym wykonaniem robót. W umowie o roboty budowlane warto zastrzec, że podpisanie odbioru częściowego (i zapłata za dany etap prac) nie mogą być traktowane jako akceptacja wykonania, a roboty mogą zostać przyjęte w całości po podpisaniu protokołu końcowego. Data końcowego odbioru robót oznacza początek biegu terminów rękojmi lub gwarancji.

PODZIEL SIĘ: