Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Czy można dodać komin podczas budowy nowego domu? Czy jest to zmiana istotna, czy wystarczy zgoda kierownika budowy?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Zakres odstępstw od zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego, które są traktowane jako istotne, jest określony w punkcie 5 artykułu 36a Prawa budowlanego. Zgodnie z zapisami ustawy jako zmianę istotną należy traktować:

  1. odstąpienie od zatwierdzonego planu zagospodarowania działki lub terenu, szczególnie jeśli wprowadzone zmiany wiążą się ze zwiększeniem obszaru oddziaływania obiektu;
  2. zmianę powierzchni zabudowy o wartość przekraczającą 5%;
  3. zmianę wysokości, długości lub szerokości obiektu o wartość przekraczającą 2%;
  4. zmianę liczby kondygnacji;
  5. odstąpienie od warunków wpływających na możliwość użytkowania obiektu przez osoby niepełnosprawne;
  6. zmianę założonego sposobu użytkowania obiektu lub jego części;
  7. odstąpienie od wytycznych wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wydanej decyzji o warunkach zabudowy;
  8. zmianę źródła ciepła użytkowanego na cele grzewcze i przygotowanie ciepłej wody użytkowej z zasilanego paliwem gazowym, płynnym, odnawialnym źródłem energii lub pochodzącym z ciepłowni na wymagające dostarczenia paliwa stałego.

 

 

Biorąc pod uwagę powyższe, samo dodanie podczas budowy nowego domu nieuwzględnionego wcześniej komina nie jest istotną zmianą i nie musi zostać poprzedzone uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę. Oczywiście chęć wykonania dodatkowego przewodu musi wiązać się z modyfikacją projektów poszczególnych branż, przede wszystkim konstrukcyjnej i sanitarnej. Technologia wznoszenia komina powinna zostać dostosowana do rodzaju przewodu – wentylacyjnego, dymowego lub spalinowego. W sytuacji gdy dodanie komina wynika ze wspomnianej powyżej zmiany bardziej ekologicznego źródła ciepła na zasilane paliwem stałym, roboty muszą być poprzedzone uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę.

 

 

PODZIEL SIĘ: