Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Czy można budować na terenach zalewowych?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Zgodnie z nową ustawą Prawa wodnego zmieniły się kwestie dotyczące zasad zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Projekty dokumentów z zakresu planowania przestrzennego na terenie każdej gminy wymagają uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie zabudowy i zagospodarowania nieruchomości na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Uzgodnienia te mają formę decyzji, w są określone wymagania lub warunki dla planowanej zabudowy oraz zagospodarowania terenów położonych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Uzgodnienia zastępują wcześniejsze zakazy oraz eliminują procedurę uzyskiwania odstępstw od zakazów

PODZIEL SIĘ: