Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Czy istnieje możliwość wzmocnienia starego kamiennego fundamentu pod budynkiem mieszkalnym?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Wzmocnienie istniejących fundamentów to często jedyna możliwość zapewnienia stateczności budynku oraz zdolności do efektywnego przenoszenia obciążeń przez elementy posadowienia. Wzmocnieniu mogą być poddane fundamenty wykonane z kamienia. Należy jednak pamiętać, że prace tego typu muszą zostać poprzedzone wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego istniejących elementów posadowienia, a następnie przeprowadzeniem obliczeń dotyczących sprawdzenia wartości obciążeń oraz wymiarowania fundamentów.

Najczęściej stosowanym sposobem wzmocnienia kamiennych fundamentów jest podbicie istniejących elementów posadowienia. W trakcie realizacji robót tego typu z reguły także zabezpiecza się fundamenty przed działaniem wody i wilgoci.

Podbijanie fundamentów wymaga odsłonięcia elementów posadowienia. Roboty ziemne tego typu bezwzględnie muszą być prowadzone pod nadzorem uprawnionego konstruktora. Specjalista ten powinien określić szerokość odcinków oraz kolejność odkopywania fundamentów. Zgodnie ze sztuką budowlaną ława, która ma zostać odkryta, powinna zostać podzielona na odcinki o szerokości 1 m. Jednoczesne odkrycie może dotyczyć maksymalnie co czwartego odcinka elementu posadowienia. Po wykonaniu miejscowego wykopu należy podbić odsłonięty odcinek ławy. W tym celu trzeba stworzyć szalunek, a następnie wypełnić go mieszanką betonową odpowiedniej klasy dobranej przez specjalistę.

Podsumowując, istnieje możliwość wzmocnienia starego kamiennego fundamentu pod budynkiem mieszkalnym. Chęć zrealizowania tego rodzaju robót musi zostać jednak poprzedzona konsultacjami z uprawnionym konstruktorem.

PODZIEL SIĘ: