Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Czy do wykonania studni i szamba wystarczy zgłoszenie?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Jeśli w pobliżu działki nie ma sieci wodnej ani kanalizacyjnej, trzeba sprawdzić, czy gmina zezwoli na wykopanie studni oraz wybudowanie szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Odwiert studni głębinowej wymaga pozwolenia na budowę (obudowa studni głębinowej nie wymaga pozwolenia). Ponadto właściciel nie musi mieć pozwolenia wodnoprawnego, by korzystać z wód znajdujących się na jego posesji, jeśli pobór wody nie przekracza 5 m3 na dobę, a wydajność pomp czerpiących wodę nie jest większa niż 0,5 m3/h.

Budowa szamba o pojemności do 10 m3 może odbyć się jedynie na podstawie zgłoszenia staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu. Budowa większego zbiornika wymaga pozwolenia na budowę.

PODZIEL SIĘ: