Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Co zrobić w sytuacji, gdy działka ma dwa różne przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego? Czy można taką działkę zabudować jednym budynkiem? Czy istnieje możliwość jej podziału?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest aktem prawa miejscowego i jest upubliczniany w formie uchwały rady gminy. Dokument ten określa sposób przeznaczenia, a także warunki dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu, który obejmuje.

Zdarza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa różne przeznaczenia dla działki, która w rejestrze nieruchomości jest traktowana jako całość. W takim przypadku przez nieruchomość gruntową musi przebiegać linia rozgraniczająca. Wystąpienie takiej sytuacji jest kłopotliwe dla właścicieli działki, ale nie oznacza, że nie ma możliwości zagospodarowania lub zabudowy takiej nieruchomości gruntowej.

Zgodnie z dostępnymi opiniami rzeczoznawców oraz wyrokami sądowymi, istnieje możliwość zbudowania działki podzielonej w MPZP linią rozgraniczającą jednym budynkiem, którego obszar będzie znajdował się na wspomnianej granicy. W takim przypadku jest konieczne spełnienie wszystkich wymogów wynikających zarówno dla jednego, jak i drugiego terenu, których charakter wynika z oznaczeń MPZP. Kwestia ta dotyczy między innymi sposobu wykorzystania terenu, odległości od charakterystycznych linii zabudowy, intensywności i wysokości zabudowy, wielkości obszaru biologicznie czynnego itp.

Każdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera wytyczne dotyczące możliwości podziału działek o poszczególnych przeznaczeniach. Chcąc podzielić działkę o dwóch różnych kwalifikacjach, podobnie jak w przypadku zabudowy i zagospodarowania, należy spełnić wymogi dotyczące jednego i drugiego oznaczenia.

PODZIEL SIĘ: