Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Co zrobić, gdy sąsiad wypala trawę?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Podpalenia traw zgłasza się policji i straży pożarnej. Wypalania traw zabrania m.in. art. 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719). Ponadto kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu lub grzywny temu, kto wypala trawy w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań czy lasu, a także, w sytuacji gdy dym czy ogień są zagrożeniem dla ruchu drogowego. Jeżeli dojdzie do pożaru, sprawcy grozi do 10 lat więzienia (art. 163 kodeksu karnego), a jeśli dym lub ogień są zagrożeniem dla życia, zdrowia lub mienia – do ośmiu lat więzienia (art. 164 kodeksu karnego).

PODZIEL SIĘ: