Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Co wziąć pod uwagę, aby określić pojemność szamba?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że obliczenia muszą dotyczyć tzw. pojemności użytkowej (liczy się ją od dna zbiornika do dolnej krawędzi rury doprowadzającej ścieki), a nie całkowitej. Ta druga jest oczywiście większa. Pojemność zbiornika na ścieki zależy od liczby domowników i przewidywanego zużycia wody. Powinniśmy również uwzględnić czas przetrzymywania ścieków oraz wielkość wozów asenizacyjnych, które wywożą ścieki na danym terenie. Szacunkowo pojemność użytkowa szamba dla 4-osobowej rodziny powinna wynosić 9-12 m3.

PODZIEL SIĘ: