Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Co powinna zawierać tablica budowlana?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Tablica budowlana powinna zawierać takie informacje, jak określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres ich prowadzenia, numer zgłoszenia (lub pozwolenia na budowę), adres i numer telefonu organu nadzoru budowlanego, dane inwestora, wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych, kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów, a także numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia oraz numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

PODZIEL SIĘ: