Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Co powinien zawierać protokół odbioru robót budowlanych?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Każdy protokół odbioru robót powinien zawierać przynajmniej takie elementy jak: data odbioru, data zgłoszenia prac do odbioru, informacja czy termin wykonania prac został dotrzymany, dane osób uczestniczących w odbiorze, zakres prac podlegających odbiorowi, uwagi odnoszące się do stanu robót.

PODZIEL SIĘ: