Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Co oznaczają klasy pustaków ceramicznych?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Znormalizowana wytrzymałość elementu murowego na ściskanie fb jest określana przez producenta przez podanie klasy wyrobu. Dla przykładu: klasa 15 oznacza, że znormalizowana wytrzymałość na ściskanie jest nie mniejsza niż 15 N/mm2. Producent zadeklarować musi również przynależność do kategorii I lub II, im wyższa grupa elementów murowych tym mniejsza wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie. Dla przykładu wytrzymałość muru z elementów ceramicznych grupy 3 na zaprawie zwykłej jest o 25 proc. mniejsza niż dla elementów z grupy 2.

PODZIEL SIĘ: