Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Co dołączyć do zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Przy zgłoszeniu budowy domu jednorodzinnego w 2019 roku składana dokumentacja zawiera odpowiedni druk zgłoszenia z zamiarem rozpoczęcia budowy w określonym terminie. Inwestor składa cztery jednobrzmiące egzemplarze projektu budowlanego oraz wymagane uzgodnienia, pozwolenia i opinie, a także oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.

Dodatkowo na karcie tytułowej dokumentacji, którego dotyczy projekt, umieszcza się kategorię obiektu budowlanego. W przypadku domów – pierwszą, czyli budynki mieszkalne jednorodzinne.

PODZIEL SIĘ: