Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Chcę zmienić sposób użytkowania części budynku mieszkalnego – planuję otworzyć warsztat samochodowy. Jak to zrobić?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Zmiana sposobu użytkowania to – według przepisów – rozpoczęcie lub zakończenie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności, która zmienia warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska, lub też zmienia układ i wielkość obciążeń. Jeśli zamierzamy to zrobić w swoim domu, trzeba zgłosić taką zmianę do odpowiedniego urzędu. Zgłoszenie może złożyć tylko osoba, która ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zmianę sposobu użytkowania możemy przeprowadzić po 30 dniach od dnia złożenia zgłoszenia, jednak tylko wtedy, gdy urząd nie wniesie decyzji o sprzeciwie. Jeśli tego nie zrobimy, urząd uzna nasze działanie za samowolę budowlaną.

PODZIEL SIĘ: