Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Chcę wyciąć kilka drzew na swojej działce. Czy muszę mieć na to zgodę?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Wycinka drzew bez pozwolenia jest możliwa przy spełnieniu określonych warunków. Najważniejsze z nich to:

a) działka, na której rosną drzewa lub krzewy, musi być naszą własnością i nie możemy prowadzić na niej działalności gospodarczej,

b) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi nie może przekraczać:

– 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

– 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

– 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wzór zgłoszenia dostępny jest w urzędzie gminy lub możemy napisać go samodzielnie. Ważne, aby zawierał imię i nazwisko, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na danej nieruchomości.

PODZIEL SIĘ: