pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 3: Projekt

Pytanie do eksperta

Kupiłem projekt gotowy. Czy zmiany w projekcie wymagają zgody pracowni?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

10 czerwiec 2020, 23:05

Zwykle możemy modyfikować projekt gotowy bez zgody danej pracowni. Do takiego projektu jest bowiem dołączona odpowiednia klauzula. Pamiętajmy jednak, że taki projekt koniecznie musimy oddać w ręce architekta, który dokonuje jego adaptacji zarówno do naszych wymagań, jak i do warunków na działce, na której zamierzamy się budować.

Comments form avatar