pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 10: Instalacje

Pytanie do eksperta

Muszę wykonać badania wody. Czy próbkę można pobrać samodzielnie?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

10 kwiecień 2020, 14:50

Tak, pod warunkiem, że wykonujemy badanie na własne potrzeby. Trzeba jednak mieć odpowiednie opakowania pochodzące z laboratorium, w którym zostanie przeprowadzona analiza wody. Należy stosować się także do wytycznych laboratorium dotyczących właściwego poboru próbek wody.

Comments form avatar