pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 1: Planowanie budowy

Pytanie do eksperta

O ile nadproże w ścianie działowej powinno być dłuższe niż otwór na drzwi?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

19 marzec 2020, 22:33

Ściany działowe nie są elementami konstrukcyjnymi, więc znajdujące się w nich nadproża nie są szczególnie obciążone. Zwykle są to nadproża samonośne, zbierające obciążenia własne i ciężaru ściany działowej z trójkąta obciążeń równobocznego nad belką nadprożową. Długości oparcia nadproża zależą od założeń projektowych oraz producenta nadproży i wynoszą zazwyczaj 10-25 cm.

Comments form avatar